USA:s klimatmål för flygfarten betydligt ambitiösare än EU:s

USAs målsättning för minskade klimatutsläpp från flygfarten är betydligt mer ambitiös än EUs. Det visar de planer som den internationella flygorganisationens medlemmar lägger fram i Montreal i februari.

I februari samlas medlemmarna i ICAO, FN:s internationella flygorganisation, för att överlägga om en miljöstandard för de flygplan som börjar tillverkas efter 2020. Flygfarten står för runt 5 procent av klimatutsläppen i dag men branschen växer snabbt och enligt en rapport från EU-parlamentet kan de komma att öka till 22 procent redan 2050. Trots detta ingick inte flygfarten i det nya klimatavtal som slöts i Paris.

Inom ICAO arbetar man med enligt två olika linjer för att få ner klimatutsläppen, dels vill man att flygbolag ska betala för sina utsläpp enligt en speciell taxa, och dels satsar man på miljöanpassade flygplan med hjälp av en ny standard för effektiv användning av flygbränsle.

Men USA:s effektivitetskrav är betydligt mer ambitiösa än EU:s, det visar dokument som tidningen The Guardian tagit del av. Den effektivitetsnivå för flygbränsle som USA föreslår innebär att utsläppen från flygfarten skulle minska med 37.5 procent totalt, medan EU föreslår en minskning på 33 procent. Skillnaden på 4.5 procent kan förefalla liten men i själva verket motsvarar den 350 miljoner ton koldioxid, eller ungefär samma mängd som Spanien släpper ut varje år.