5 av 8 partier stödjer offentlig land-för-land-rapportering för multinationella företag

En undersökning som Diakonia har genomfört visar att fem av de åtta Riksdagspartierna stödjer gemensamma EU-regler för offentlig land-för-land-rapportering för multinationella företag. 

Foto: geralt/Pixabay

Frågan om krav på land för land-rapportering av skatt för stora företag diskuteras inom EU, men fortfarande saknas brett politiskt stöd bland medlemsländera. Syftet med krav på land för land-rapportering av skatt är att motverka global skatteflykt och öka medborgarnas insyn. I Sverige har sedan tidigare Miljöpartiet och Vänsterpartiet varit positivt inställda till gemensamma regler inom EU men nu uppger även Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna att man stödjer ett gemensamt regelverk för rapportering.

Den 30-31 maj hölls en internationell konferens om skattefrågor i Stockholm. Under konferensen som anordnades av Sida i samarbete med Skatteverket, på uppdrag av regeringen, diskuterades hur en effektiv och väl fungerande skatteförvaltning kan byggas upp i låg- och medelinkomstländer och hur skatt kan bidra till att nå de globala målen för hållbar utveckling.