5 gröna användningsområden för drönare

I takt med att drönare blir allt mer tekniskt avancerade ökar användningsområdena. Nättidskriften edie.net har undersökt vilken roll drönarna kan spela för miljö- och klimatarbetet i framtiden.

Kartläggning och övervakning
En drönare som väger 5 kilo kan flyga i flera timmar i sträck och skicka hem högupplösta bilder av terrängen och naturen. Eftersom luftfarkosterna befinner sig högst 200 meter över marken kommer inga moln i vägen. En drönare kan enkelt bidra med information om träskmarker, regnskog och andra svåråtkomliga områden. Drönare har använts för att övervaka lavaströmmar och havsreservat. De kan också bära med sig metrologisk utrustning eller sensorer som samlar in klimatdata från regioner över hela världen.

Amazon_CIAT_(2)

Underhåll av vindkraftverk och solpaneler

De gröna energibolagen kan använda sig av drönare för att kontrollera sin utrustning. Drönare kan ta bilder på vindturbiners blad eller på elkablar för att upptäcka fel. På samma sätt kan de fota hustak för att underlätta installation och övervakning av solpaneler.

3778509_6cd845d8

Vid naturkatastrofer

Drönare av olika typer blir allt vanligare i arbetet med att undsätta och hjälpa människor som drabbats av naturkatastrofer. Genom att samla in information och bilder från katastrofdrabbade områden kan drönarna bidra till att myndigheter och frivilligorganisationer kan skapa sig en bild av katastrofens spridning, och därmed planera sina insatser på ett mer effektivt sätt. I USA har man använt sig av drönare för att bekämpa bränder och i Kina använder man tekniken för att upptäcka jordskred.ADBC_Branch_in_BeiChuan_after_earthquake

Skydd av vilda djur

Drönare är bra verktyg för övervaka vilda djur utan att störa dem. Tekniken kan också användas för att lokalisera tjuvjägare, något som bland annat WWF och den brasilianska polisen gör.

animals_143_quaddles_by_quaddles-d4g8wxw

Inom jordbruket

Drönare kan effektivisera jordbruket och därmed bidra till att minska användningen av fossila drivmedel, bekämpningsmedel och konstgödsel. Drönarna blir precisionsverktyg som gör det möjligt att övervaka jordbruksmark och upptäcka enskilda arealer där extra insatser med exempelvis insektsbekämpning är nödvändiga. Tekniken kan också användas för att övervaka boskap, skördar och vattennivåer, samt för att planera utsäde.

PikiWiki_Israel_12354_Agriculture_in_Israel-1