51. Lars ­Strannegård

51: Lars ­Strannegård, rektor, Handelshög­skolan (23)

Handelshögskolans rektor Lars Strannegård fortsätter att sätta hållbarhetsfrågorna i fokus, både i sin roll som rektor och som debattör. Under 2017 anslog regeringen 17 ­miljoner kronor för att ­Handels, i samarbete med SEI, ska starta ett internationellt center som ska utbilda investerare i hållbar finansiering.