54. Paul ­Alarcón

54: Paul ­Alarcón, hållbarhetschef, ­Stockholms stad (64)

Stockholms stads hållbarhetschef Paul Alarcón brinner för att minska klyftorna och skapa likvärdiga villkor för alla stockholmare. I sin roll ansvarar han bland annat för Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm som ska analysera skillnader i livsvillkor och föreslå åtgärder för en jämlik socialt hållbar stad.