Världens bin minskar i antal – nu hotas jordbruksproduktionen

Pollinerare utgör 5-8 procent av den globala jordbruksproduktionen i volym. Nu varnar FN:s panel för biologisk mångfald att pollinerarna minskar i antal i Nordamerika och nordvästra Europa.

Populationer av fjärilar, bin och andra arter som är viktiga för jordbrukets pollinering minskar i antal, rapporterar The Guardian.

Minskningen att pollinerare har också uppmärksammats på andra håll i världen och möjliga orsaker tros vara förlust av viktiga livsmiljöer, föroreningar, användandet av bekämpningsmedel, patogener, invasiva arter och klimatförändringar.

Nu betonar FN:s panel för biologisk mångfald vikten av att skydda världens pollinatörer för att säkerställa en stabil grönsaks- och fruktodling.