6. Karolina Skog

6: Karolina Skog, miljöminister (MP), regeringen (16)

6: Karolina Skog, miljöminister (MP), regeringen (16)

Under 2017 har Karolina Skog varit engagerad i infekterade debatter om ­flygskatten och den svenska skogsnäringen. Hon har varit drivande i regeringens arbete med hållbara städer och hon har deltagit i ­flera internationella klimatmöten. I takt med att hon blivit varm i kläderna har hon stigit fram och visat att hon utgör en ­viktig maktfaktor i Hållbarhetssverige.