60. Markus Danell

60: Markus Danell, verksamhetschef och medgrundare, Sustainergies (29)

Markus Danell är den som skapar flest hållbarhetsjobb i Sverige. Under de senaste åren har Sustainergies rekryterat över 500 personer till olika roller inom hållbarhetsområdet. Markus Danell har en talang för att etablera och utveckla långsiktiga partnerskap, något som hjälpt Sustainergies att växa. Tillsammans med företag, myndigheter och idéburna organisationer har Sustainergies väglett tusentals studenter som vill arbeta med hållbarhet.