61. Anna Graaf

61: Anna Graaf, hållbarhetschef, White (42)

Whites hållbarhetschef Anna Graaf fortsätter driva hållbarhetsarbetet på Sveriges största arkitektkontor. Under 2017 blev White ny partner till Global Utmaning och tillsammans samarbetar man nu för att konkretisera hur Sverige kan bidra till uppfyllandet av mål 11 i Agenda 2030 för hållbar utveckling, målet om hållbara städer och samhällen.