63. Lin Lerpold

63: Lin Lerpold, chef för Misum,  Handelshögskolan Stockholm (27)

Som chef för Misum driver Lin Lerpold Europas största tvärvetenskapliga center fokuserat på hållbarhet. Genom sitt arbete har hon engagerat studenter, forskare, lärare och administratörer i hållbarhetsfrågorna. Tack vare Lin Lerpold är hållbarhet ett av fyra strategiska områden som skolan satsar på, och i varje diplomprogram på Handels ingår numer en obligatorisk hållbarhetskurs.