65. Johan ­Hassel

65: Johan ­Hassel, vd, Global Utmaning (35)

Som vd på tanke­smedjan Global Utmaning och ledamot i Agenda 2030-delegationen, bidrar Johan Hassel till att driva på övergången mot ett mer hållbart samhälle genom att sätta fokus på de sociala och ekonomiska dimensionerna av hållbar utveckling.