67. Anders Roth

67: Anders Roth, mobilitetsexpert, IVL Svenska ­Miljöinstitutet (57)

Som mobilitets­expert på IVL ­Svenska Miljöinstitutet är Anders Roth förmodligen Sveriges viktigaste röst i debatten om ­hållbara transporter. Oavsett om det handlar om flygskatt, fordonsbeskattning, miljö­zoner eller biobränsle­introduktion så har Anders Roth någonting klokt att säga om saken.