68. Anna Denell

68: Anna Denell, hållbarhetschef, ­Vasakronan (65)

Vasakronans hållbarhetschef Anna Denell är en av dem som driver på för att skapa cirkulära processer inom byggbranschen. Genom att uppmuntra till samarbeten mellan olika aktörer och sektorer kopplade till bygg möjliggör hon de innovativa lösningar som krävs för att branschen ska ta ett större ansvar för hanteringen av resurser i framtiden.