71. Lars ­Strömgren

71: Lars ­Strömgren, ordförande, cykel­främjandet (Ny)

Cykelfrämjandets ordförande Lars Strömgren missar inget tillfälle att göra sin röst hörd i debatten. Elcykelpremien och förslaget om en nationell cykelstrategi är två av initiativen som vi har Lars Strömgren att tacka för. Lars har dessutom varit drivande bakom ”Moving Beyond zero” som driver på för att hälso- och miljöfrågor ska tas med i nollvisionens arbete mot trafikolyckor.