72. Charlotta ­Szczepanowski

72: Charlotta ­Szczepanowski, chef för enheten för hållbar utveckling, Riksbyggen (25)

För att göra hållbarhet till en integrerad del av alla Riksbyggens processer valde byggbolaget under 2017 att genomföra en omorganisering av hållbarhetsavdelningen. Enligt Charlotta Szczepanowski, som numer chefar över den nya enheten för hållbar utveckling, innebär omorganiseringen att Riksbyggen antagit ett helt nytt synsätt gällande bolagets framtida utvecklings- och hållbarhetsarbete.