74-tonslastbilar snart i Sverige

Här är bakgrunden.

Den här artikeln publiceras i omvärldsbevakningen Miljöaktuellt Idag den 19 maj.

I februari skrev Miljöaktuellt om hur bland annat Skogsindustrierna, IF Metall, Jernkontoret, LRF, Svebio och Sveriges Åkeriföretag krävde att gränsen på lastbilars bruttovikt (bil inklusive last) skulle höjas från 60 ton till 74 ton på det allmänna vägnätet.

Infrastrukturminister Anna Johansson (S) påpekade i samband med det att det fanns ett antal frågetecken som först måste rätas ut. För även om lastbilar med högre lastkapacitet exempelvis skulle innebära färre lastbilar på vägarna och därmed mindre koldioxidutsläpp finns enligt ministern samtidigt risken att gods förs över från järnväg till väg med följden ökade utsläpp.

I april tog regeringen dock ett första steg mot tyngre lastbilar genom att besluta om att höja viktgränsen till 64 ton, en ändring som träder i kraft i juni. Och nu tar regeringen nästa steg. I går, måndag, gavs Trafikverket i uppdrag att undersöka vilka delar av det svenska vägnätet i form av vägar och broar som är lämpliga för 74-tons lastbilar.

Uppdraget ska redovisas till näringsdepartementet i slutet av november. I ett pressmeddelande framgår att regeringen även vill säkerställa att godstransporter inte flyttas från järnväg till väg, vilket bland annat ska ske genom satsningar på järnvägsunderhåll.