75. Christina ­Lindbäck

75: Christina ­Lindbäck, hållbarhetschef, NCC ­Group (50)

Christina Lindbäck fortsätter driva förändring inom den konservativa byggbranschen. Under året som gått har hon bland annat engagerat sig i projektet med att ta fram en färdplan för en fossilfri byggsektor, ett initiativ som branschen driver tillsammans med Fossilfritt Sverige. Andra hållbarhetsprojekt som NCC arbetat med är en internportal för återanvändning av byggmaterial och en ”jämställd omklädningsbod”.