78. Johanna Sandahl

78: Johanna Sandahl, ordförande, Naturskyddsföreningen Sverige (22)

Sedan Johanna Sandahl tillträdde som ordförande för Sveriges största miljöorganisationen har hon vuxit i sin roll. Som debattör vinner hon allt större gehör i frågor som rör skog, hav, klimat och biologisk mångfald.