79. Charlotta Brask

79: Charlotta Brask, hållbarhetschef, ­Stockholms läns ­landsting (Ny)

Stockholms läns landstings hållbarhetschef Charlotta Brask ansvarar för driften av kollektivtrafik och hälso- och sjukvård i landets främsta tillväxtregion. Med en budget på 100 miljarder kronor har hon stor makt att styra upphandlingar och avtal mot en minskad miljöpåverkan och stärkta mänskliga rättigheter i leverantörsleden.