8. Ingrid Petersson

8: Ingrid Petersson, generaldirektör, Formas (32)

8: Ingrid Petersson, generaldirektör, Formas (32)

Som generaldirektör för en myndighet som styr och fördelar över en miljard kronor i forskningsanslag till hållbar utveckling har Ingrid Petersson en given plats bland Sveriges miljömäktigaste. Sedan 2016 ingår hon även i regeringens Agenda 2030-delegation.

Hur distribueras Formas forskningspengar på bästa sätt för att Sverige ska bli mer hållbart?
– Vi finansierar kunskapsbyggande för att vi ska kunna nå en hållbar utveckling. Det gör vi dels genom stora program där vi koncentrerar oss på vissa frågor, till exempel, klimat, livsmedel och hållbart samhällsbyggande. Vi har också utlysningar där man kan söka för mindre projekt inom hela samhällsfältet. Även där ska det handla om hållbarhet och alla sökande får kryssa i mot vilka hållbarhetsmål deras forskning strävar, så att vi kan se att den forskning vi finansierar bidrar till FN:s globala mål.

Hur kan Sverige bidra till 2030-målen?
– Det kan vi göra på många olika sätt men för att vi ska kunna nå målen måste vi bygga kunskap och innovation. En hållbar utveckling måste utgå från en god kunskapsbas, så att vi vet vad vi gör. För att samla in den kunskap som krävs måste alla göra sin del och samarbeta med varandra. Sverige har många duktiga forskare inom hållbar utveckling så vi har en viktig roll i det här arbetet.