Över 80 procent av brittiska tonåringar kan ha hormonstörande ämnen från plast i kroppen

Enligt en ny studie från University of Exeter kan nära 90 procent av alla brittiska tonåringar ha hormonstörande kemikalier från plast i kroppen.

I studien genomförde forskarna urintester på 94 tonåringar i åldern 17-19 år. Hos 86 procent fann man spår av bisphenol A i urinen. Förra året listades bisphenol A som ett särskilt farligt ämne av dem Europeiska kemikaliemyndigheten på grund av de starkt negativa effekter det misstänks ha för människors hälsa. Ämnet som används för att göra plast hårdare har bland annat kopplats till diabetes, hjärtsjukdomar och minskad fertilitet bland män.

Under studien uppmanades tonåringarna att föra dagbok över vad de ätit och druckit. Vissa av dem uppmanades att försöka undvika bisphenol A, som bland annat finns i plastförpackningar, på insidan av matförpackningar och på kassakvitton, under en vecka. Men enligt forskarnas mätningar ledde det inte till någon mätbar skillnad av det skadliga ämnet i ungdomarnas kroppar. Enligt Lorna Harries, forskare vid University of Exeter visar studien hur svårt det är att undvika att exponeras för hormonstörande ämnen idag.