82. Maria ­Flock-Åhlander

82: Maria ­Flock-Åhlander, hållbarhetschef, ­Ekobanken (Ny)

Ekobanken är den enda svenska bank som är helt transparent med sin utlåning till företagskunder. Banken ställer alltid krav på sociala, ekologiska och kulturella mervärden vid sidan av de traditionellt finansiella. Hållbarhetschefen Maria Flock-Åhlander ansvarar bland annat för Ekobankens arbete med Fair Finance Guide, guiden som granskar bankernas hållbarhetsarbete och underlättar för bankkunderna att välja ett hållbart alternativ.