83. Marie Baumgarts

83: Marie Baumgarts, head ofsustainability, SEB

I början av året tillträdde Marie Baumgarts som Head of Sustainability på SEB, en bankjätte som under året bland annat har beslutat att inte investera i bolag som bryter emot internationella normer avseende mänskliga rättigheter, miljö, korruption och arbetsrätt. Man har också börjat redovisa sina fonders klimatavtryck på ett mer utförligt sätt än tidigare.