84. Fredrik Larsson

84: Fredrik Larsson, miljö- och klimatansvarig, Svensk Sjöfart (Ny)

Genom proaktivt påverkansarbete gentemot politiker och myndigheter har Svensk Sjöfarts miljö- och klimatansvarige Fredrik Larsson lyft frågan om hållbar sjöfart i Sverige och internationellt. Han har påverkat tunga, internationella sjöfartsorganisationer att ta sig an klimatfrågan, och arbetat för svenska rederiers möjlighet att göra bra miljö­investeringar.