85. Elin Larsson

85: Elin Larsson, hållbarhetschef, Filippa K (Ny)

Elin Larsson driver hållbarhetsarbetet på Filippa K, ett av de svenska klädföretag som arbetar hårdast för att skapa en cirkulär affärsmodell. I forumet Filippa K Circle samarbetar klädkedjan med sina leverantörer för att skapa så hållbara produkter som möjligt. Under 2017 blev Filippa K utnämnt till Sveriges mest hållbara butikskedja under Retail Awards.