86. Anna ­Carendi

86: Anna ­Carendi, ordförande, CSR Småland (Ny)

Anna Carendi är initiativtagare till nätverket och den ideella föreningen CSR Småland. Syftet är att engagera företag och andra aktörer som vill bidra till att skapa hållbara verksamheter i regionen, samt fungera som en mötesplats som bidrar till hållbar verksamhetsutveckling och nya affärsidéer.