87. Johan Ehrenberg

87: Johan Ehrenberg, författare och publicist, ETC och ETC Sol AB (Ny)

Johan Ehrenberg fortsätter att driva på för en ­gräsrotsfinansierad omställning av vårt energisystem genom ETC:s satsning på solcellsparker. Han är en social innovatör som inspirerar människor att ta makt över sina liv och engagera sig i en hållbar samhällsutveckling.