90 000 elbilar kommer att vara utrustade med V2G-teknik 2017

I takt med att elbilsmarknaden växer ökar också intresset för så kallade "vehicle to grid"-tjänster. Enligt en ny undersökning från Pike Research kommer 90 000 elfordon att vara utrustade med V2G-teknik 2017.

Med hjälp av V2G, eller ”vehicle to grid”, kan elbilar kopplas upp mot det allmänna elnätet. Det innebär att elbilarnas batterier kan användas för att jämna ut elnätets belastning över dygnet. En elbilsägare kan ladda bilen på natten, när efterfrågan på el är liten, och sälja el på dagen, när efterfrågan är större.

Tidigare i år har Nissan visat upp ett prototypsystem som använder energin i en Nissan Leaf för att förse ett hus med elektricitet.

– V2G-tekniker är för närvarande i en tidig pilotfas, med mycket arbete kvar innan de kommer att vara redo för full kommersialisering, säger John Gartner på Pike Research.

Enligt studien kommer 90 000 bilar att vara utrustade med V2G-teknik 2017, en ganska liten siffra med tanke på att man då räknar med fem miljoner elbilar på vägarna.

– Det kommer att krävas betydande investeringar i både infrastruktur och fordonsbaserad teknik för att möjliggöra V2G-tjänster i stor skala.

Läs mer om rapporten på Pike Research hemsida.