90 procent av allt bordsalt innehåller mikroplast

En ny studie visar att nästan allt bordssalt innehåller mikroplaster.

Foto: Shardayyy/Flickr

I en studie som publicerats i Environmental Science & Technology har forskare undersökt bordsalt från 39 olika saltmärken. Av de bordsalt som testades fanns endast tre som var helt fria från plast, ett raffinerat havssalt från Taiwan, ett raffinerat bergsalt från Kina och ett oraffinerat franskt havssalt som producerats genom solavdunstning. Resterande bordssalt som testades innehöll mikroplast. De högsta halterna mikroplaster uppmättes i havssalt, medan besrgsalt som brutits under jord innehöll minst plast.

Salt producerat i Asien, en världsdel där problemet med plastavfall är stort, innehöll enligt studien mer plast än salt från andra delar av världen.
”Resultaten tyder på att mänskliga intag av mikroplast, via marina produkter, har en stark koppling till plastnedskräpning i vissa regioner. För att begränsa vår exponering mot mikroplast krävs förebyggande åtgärder, såsom bättre kontroll av plastavfall och att vi minskar avfallet”, sa Seung-Kyu Kim, en av forskarna bakom studien, i en kommentar.

Läs studien här