91. Jenny ­Stiernstedt

91: Jenny ­Stiernstedt, reporter, Svenska ­Dagbladet (89)

Under året som gått har hållbarhetsfrågorna, och framför allt klimatet, prioriterats upp i svenska dagstidningar. Det gör att duktiga miljöjournalister som Svenska Dagbladets Jenny Stiernstedt fått mer utrymme och inflytande.