92. Johan Gerklev

92: Johan Gerklev, hållbarhetschef, Skanska (Ny)

Tillsammans med Fossilfritt Sverige ska byggbranschen ta fram en gemensam färdplan för en fossilfri byggsektor. Skanska och Johan Gerklev har fått i uppgift att leda det viktiga samarbetsprojektet.