95. Johanna Grant

95: Johanna Grant, ordförande, Gröna ­bilister (79)

Gröna bilisters ordförande Johanna Grant fortsätter att driva på för att minska bilismens miljöpåverkan. Organisationen har bland annat tagit ställning för bonus-malus-systemet som införs under 2018. Man har också argumenterat för miljömärkning av ­drivmedel.