96. Peter Zachrisson

96: Peter Zachrisson, CEO, Stena, (Ny)

Som vd för ett av Sveriges största vindkraftsbolag med en stor mängd byggtillstånd och flera projekt i pipeline är Peter Zachrisson en viktig spelare inom förnybar energi i Sverige.