98. Björn Aronsson

98: Björn Aronsson, verksamhetschef, Vätgas Sverige (88)

Idén om ­vätgas som framtidens ­bränsle fortsätter att ­vinna mark i Sverige och det är till stor del Björn Aronssons förtjänst. Genom att stötta, koordinera och driva på aktörer som vill att vätgasfordon ska slå igenom på allvar bidrar Björn Aronsson och Vätgas Sverige till utvecklingen och utforskandet av ett förnybart alternativ som kan komma att bli en viktig del av lösningen för en hållbar framtid.