Ny metod tar han om läkemedelsrester i reningsverk

Tekniska verken i Linköping har landets första permanenta fullskaliga anläggning för ozonrening av läkemedelsrester. Tester under pilotfasen har visat att över 90 procent av läkemedelsrester som lämnar kroppen kan renas bort på reningsverket med hjälp av ozon.

Mörklagd trendspaning samlade Sveriges främsta hållbarhetsprofiler

På torsdagen arrangerade Aktuell Hållbarhet tillsammans med Fores en trendspaning där vi samlade cirka 150 viktiga hållbarhetsprofiler för en trendspanarkväll. Trots att ett längre strömavbrott gjorde kvällen till en oplanerad Earth Hour var stämningen på topp. Här har du alla bilder från kvällen.

Så minskar du kaffesvinnet

Kaffeproduktionen hotas på grund av klimatförändringarna. Trots detta häller svenskarna ut mer än 300 koppar kaffe per person i vasken varje år.

”Nya styrmedel behövs för att minska plastens miljöpåverkan”

DEBATT Plaster kommer att användas i en lång rad tillämpningar även i fortsättningen. Men produktion, användning och avfallshantering behöver utvecklas. För det krävs att både näringsliv och politik utvecklar nya metoder och styrmedel. Det skriver Göran Finnveden, professor på KTH och ledamot i regeringens vetenskapliga råd för hållbar utveckling.

Delade meningar om EU-parlamentets beslut om förnybart

Ökad energieffektivitet med 35 procent till år 2030, ökad användning av förnybara energikällor till 35 procent år 2030 och ett förbud mot palmolja i biobränsle från och med 2021. Det var några av besluten när EU-parlamentet i går röstade om förnybarhetsdirektivet, RED II.