Nu kan företag abonnera på sin egen solel

Ett elbolag har lanserat en ny affärsmodell som låter företag köpa solel från sitt eget tak. Elbolaget står för tillstånd av solpaneler, installation och försäkringar.

Intresset för att producera egen el har ökat. Men många avstår eftersom man tycker att det är för krångligt att få alla delar på plats. Nu har elbolaget Bixia skapat en modell som gör det möjligt för företag att låna ut sina tak till solceller. Bixia står för tillståndsansökan, finansiering, nätanslutning, försäkring och installation. Kunden, å sin sida, åtar sig att köpa den el som produceras på taket till ett förutbestämt pris. För att Bixia ska få lönsamhet i erbjudandet krävs en elförbrukning på minst 500 000 kWh per installation och därför riktar man sig för närvarande bara till företag.