Ägarstyrning utmaning för hållbarheten i kooperativa företag