”Agenda 2030 bör vara utgångspunkt för all samhällsekonomisk analys”