Agenda 2030-delegationen: Riksdagsmålen ligger redan i linje med agendan

Sveriges riksdag har i praktiken redan slagit fast de mål som behövs för att genomföra FN:s hållbara utvecklingsmål, Agenda 2030. Det menar Johan Hassel, vd på Global Utmaning och ledamot i Agenda 2030-delegationen som i veckan lämnade delegationens senaste delrapport till regeringen.

– Den här rapporten bygger på den analys vi gjort över hur många av riksdagens mål som överensstämmer med agendans 169 delmål. Det vi ser är att det redan finns en väldigt stor överensstämmelse, säger Johan Hassel till Aktuell Hållbarhet.

Det är enligt Johan Hassel tydligt att Agenda 2030 i sig kräver att ambitionsnivån måste höjas, men att regering och riksdag redan i dag har många bitar på plats för att öka takten i hållbarhetsarbetet.
– Riksdagen har satt högre ambitioner än vad politiken än så länge levererar, säger Johan Hassel.

I rapporten föreslår också Agenda 2030-delegationen att ledamöterna ersätts av en riksdagskommitté när deras uppdrag tar slut i mars 2019. Orsaken är den diskussion som pågått kring agendans riksdagsförankring.
– Vi kommer att lämna över en SOU som kommer innehålla analyser för att sätta en nationell målbild, förslag till uppföljning och ett antal åtgärdsförslag för det fortsatta genomförandet som riksdagskommittén sedan kan arbeta vidare med.

Läs rapporten från Agenda 2030-delegationen