Aggressiv skadeinsekt får fotfäste i Skåne

En fruktad skadeinsekt har fått fotfäste i Skåne, rapporterar Skånskan

Svenska skogar har så här långt varit förskonad från den fruktade lärkborren. Men i fjol hittade några forskare insekten i doftfällor som placerats ut på lärkträd i Romelåsen. Det var det första fyndet i landet, skriver Skånskan.

Lärkborren finns nere från kontinenten men har också ställt till problem på Jylland med ett angrepp 2006. Insekten gnagar sig in i färskt lärkvirke och om inga åtgärder vidtas fortsätter den att angripa friska lärkträd i närheten.

Bioenergihögar som ligger
kvar och torkar över sommaren i skogen utgör en potentiell risk. På Jylland har man slutat att torka virke för skogsbränsle i anslutning till lärkbestånd. säger Gunnar Isacsson, insektsexpert på Skogsstyrelsen, till Skånskan.