AI ska mäta hållbarhetsdata från onoterade företag