Akademiska Hus storsatsar på solel

Akademiska Hus som äger och förvaltar hus i svenska lärosäten storsatsar på solceller. Nästa år ska solelen producera över 6 miljoner kilowattimmar.

Solceller på taken på Campus Örebro Foto: Akademiska Hus

De senaste åren har antalet solcellsanläggningar på campusområden runt om i landet ökat rejält. I dagsläget har Akademiska Hus totalt 50 anläggningar i sitt fastighetsbestånd som årligen genererar 4 miljoner kilowattimmar hållbar elenergi till svenska lärosäten.

Tidigare i höstas var Campus Örebro klara med en solcellsinstallation som ska förse Örebro universitet med 400 000 kilowattimmar förnybar energi per år. Och nu är solceller på väg upp på nio byggnader vid Campus Medicinareberget i Göteborg som ska generera 675 000 kilowattimmar varje år.

I dag meddelar Akademiska Hus att det dessutom ska investeras 11 miljoner kronor i sju solcellsanläggningar som ska upp på tak på byggnader där Uppsala universitet bedriver sin verksamhet. Anläggningarna kommer att generera cirka 420 000 kilowattimmar och möjliggöra att lärosätets lokaler i de fyra byggnaderna till viss del kan försörjas av solel.
”De nya anläggningarna kommer att göra skillnad för miljön och sänka behovet av levererad energi i våra fastigheter i Uppsala. Det känns också riktigt bra att vi med denna satsning kan lämna ett betydande bidrag till Uppsala kommuns mål om att installera 30 megawatt solenergi i staden till år 2020”, säger Johan Tjernström, affärsutvecklare på Akademiska Hus, i en kommentar.

Arbetet med att installera solcellerna sträcker sig från november 2019 till oktober 2020, med olika startdatum för respektive byggnad. Samtliga sju anläggningar i Uppsala planeras vara driftsatta senast i slutet av nästa år. Målet för år 2020 är att Akademiska Hus totala mängd solel ska uppgå till över 6 miljoner kilowattimmar.