Aktieägare mot avskogning

En grupp aktieägare kräver att flera restaurangkedjor ska utreda sin roll i den globala avskogningen.

Palmoljeplantage i Indonesien Foto: Glenn Hurowitz/Flickr

I samband med att kanadensiska Restaurant Brands Internationals, RBI, håller sin årsstämma i juni har en grupp aktieägare som kallar sig SumOfUs lagt fram ett aktieägarförslag där de uppmanar holdingbolaget att utfärda årsrapporter till investerare angående restaurangernas in- och påverkan på den globala avskogningen. De kräver också att det sätts upp mål för att minska effekterna på skogen. I Restaurant Brands International ingår bland annat Burger King och Domino’s Pizza.

RBI använder biff, soja, palmolja och pappersmassa i sin verksamhet, varor som enligt aktieägargruppen bidrar till den globala avskogningen. Den globala avskogningen står i sin tur för över 10 procent av de globala utsläppen av växthusgaser och bidrar till förlust av biologisk mångfald, jorderosion, störda nederbördsmönster, samhällskonflikter och tvångsarbete. I förslaget nämns också att kommersiellt jordbruk stod för över 70 procent av den tropiska avskogningen mellan 2000 och 2012, varav hälften var olagligt.

Enligt SumOfUs har tidigare avslöjanden angående olika företags påverkan på avskogning, tillsammans med en ökad konsumentmedvetenhet, bidragit till att de berörda företagen har fått ett betydligt sämre rykte. De föreslår därför att RBI upprättar rapporter där de bland annat är transparenta med källor och tredje parter och där det framgår vilken inverkan samt vilka risker RBI har på de tropiska skogarna.

RBI har gått ut med en kommentar där de uppmanar sina aktieägare att rösta emot förslaget. De menar att de redan rapporterar om sina hållbarhetsinsatser och att de är fast beslutna att agera på ett ansvarsfullt sätt.