Aleh Kliatsko, 33 år

Projektkoordinator, Energimyndigheten, grundare, Global Playground Stockholm

Som projektledare på Energimyndighetens projekt Klimat­synk och som grundare av den idéella miljöorganisationen Playground Stockholm har Aleh Kliatsko blivit en fram­trädande hållbarhetsprofil som arbetar stenhårt för att göra världen mer hållbar. ”Driven ambitiös och ­nyfiken” är en av kommentarerna i nomineringsprocessen.
– Global Playground Stockholm är en ideell miljö­organisation med fokus på hållbar utveckling. Vår vision är att tänka globalt men agera lokalt genom att engagera unga i samhällsfrågor. Tanken med att skapa ­organisationen var att föra samman likasinnade ­individer för att tillsammans driva projekt och aktiviteter som främjar hållbar utveckling på lokal och global nivå.

Varför engagerar du dig i miljöfrågor?
– För att nå en hållbar utveckling krävs en ­omställning av dagens samhällen vars utveckling beror på den enskilda individen som finns i samhället. Genom att knuffa individen i rätt riktning, förändrar och ­åstadkommer vi en långsiktig hållbar utveckling och öppnar upp för nya möjligheter och ­samarbeten. Jag ­försöker knuffa individer i rätt riktning.