Ålfiskare slipper betala böter – använde inte nätet

En 91-årig ålfiskare slipper betala straffavgift trots att han fiskat ål utan tillstånd.

En 91-årig ålfiskare i Kalmar län fiskade ål utan det särskilda fartygstillstånd som krävs. Nu beslutar kammarätten att ålfiskaren slipper betala den straffavgift som Havs- och vattenmyndigheten anser att mannen ska betala. Kammarättens beslut motiveras med att mannen inte använder internet eller e-post, och därmed inte kunnat underrätta sig om de nya reglerna.