Algoritmbaserat verktyg ska mäta hållbarhet i AP1:s placeringar