Alingsås överklagar dom om socialt hållbar upphandling