”Alla inblandade parter trampar vatten medan tiden går”

DEBATT/SLUTREPLIK Det är inte rimligt att det ska behöva ta så lång tid att färdigställa åtgärdsprogrammet för vitryggig hackspett, skriver Stefan Bleckert på Sveaskog och Johanna Sandahl på Naturskyddsföreningen.

Vi uppskattar att Naturvårdsverket svarar på vår debattartikel om det saknade åtgärdsprogrammet för vitryggig hackspett och den utdragna handläggningen (Aktuell Hllbarhet 22/6).

Naturvårdsverket skriver att intentionen nu är att fastställa åtgärdsprogrammet för vitryggig hackspett under 2016.

Vi vill påminna om att det sedan länge finns ett färdigt förslag på reviderat åtgärdsprogram. Förslaget är framtaget av Länsstyrelsen i Östergötland på uppdrag av Naturvårdsverket och är mycket välskrivet. En lång rad instanser har medverkat och förankringen har varit bred.

Vid en konferens om den vitryggiga hackspetten den 9 mars i år, utlovade Naturvårdsverket att det sedan länge framtagna förslaget till reviderat åtgärdsprogram skulle skickas ut på remiss innan utgången av april månad innevarande år. Nu är det snart juli och något förslag har ännu inte remitterats.

Och så länge det inte finns något program och ingen nationell koordinering för länsstyrelsernas arbete, trampar alla inblandade parter vatten medan tiden går.

Det är på tiden att Naturvårdsverket, skyndsamt får i väg nuvarande utkast på remiss till aktuella parter. Det är inte rimligt att det ska behöva ta så lång tid (sedan 2009) att färdigställa programmet, som inte bara är viktigt för den vitryggiga hackspetten framtid, utan också handlar om livsmiljöerna för en lång rad andra lövskogslevande växter och djur.

Stefan Bleckert, naturvårdschef, Sveaskog
Johanna Sandahl, ordförande, Naturskyddsföreningen

____________

Läs fler debatter på Aktuell Hållbarhet.