onsdag29 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

AH Direkt

Nya regler om ekologiska produkter skjuts upp ett år

Publicerad: 21 december 2020, 10:20

En ny förordning om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter skjuts upp ett år och börjar gälla 2022. Foto: Fredrik Sandberg och Claudio Bresciani/TT

Den pågående pandemin har gjort det svårt för den ekologiska sektorn att hinna ställa om. Nya regler om ekologiska produkter börjar därför gälla från 2022, och inte som ursprungligen tänkt från 1 januari 2021.

Ämnen i artikeln:

Ekologiska märkningar

BA


En ny förordning om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter har beslutats. Förordningen kommer att ersätta nuvarande förordning och skulle ha börjat tillämpas 1 januari 2021.

På grund av de svårigheter som orsakats av pandemin behöver dock den ekologiska sektorn mera tid för att hinna anpassa sig till de nya reglerna. Nytt datum för tillämpning av förordning blir därför 1 januari 2022. Det meddelar Livsmedelsverket.  

De grundläggande principerna för ekologisk produktion har inte ändrats. En stor del av förordningen rör produktionsregler i primärproduktionen och faller under Jordbruksverkets ansvarsområde. För livsmedelsföretagare i förädlingsledet är bland annat följande nytt:

Listan över icke-ekologiska ingredienser som får användas har kortats betydligt. Möjligheten att söka dispens för icke-ekologiska ingredienser minskas till 18 månader i stället för som nu fyra år. De som enbart säljer färdigförpackade ekologiska livsmedel direkt till konsument behöver inte vara anmälda till ett kontrollorgan. Detta gäller dock inte om man säljer via distans. Distanshandel ska alltid certifieras. 

Mera detaljerade tillämpningsregler är under utarbetande och beräknas vara klara under första delen av år 2021. Det är EU-kommissionen som tillsammans med medlemsländerna arbetar fram tillämpningsreglerna. Jordbruksverket och Livsmedelsverket deltar i förhandlingarna på uppdrag av Regeringen.

I Sverige kontrolleras ekologisk produktion, förädling och import av livsmedel av sex privata kontrollorgan.

 

 

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev