måndag20 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

1,5-gradersmålet kräver enorm tillväxt, men syna affärsmodellerna

Man kan avsky girigheten helhjärtat, men sanningen är att vi inte har tid att frälsa världen från denna envisa åkomma just nu. Vår bästa chans är att få den att arbeta för oss. Det skriver Anna Högberg och Joel Lindefors på kommunikationsbyrån Mission anew.

Publicerad: 24 maj 2022, 08:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Anna Högberg och Joel Lindefors, tidigare Futerra och numera Mission anew, menar att det är skillnad på tillväxt och tillväxt. Foto: Futerra


I en hållbarhetskontext är ”tillväxt” lika illa som att svära i kyrkan. Tillväxt är roten till mänsklighetens största utmaning; en dånande klimatkris och en planet med hårt ansträngda ekosystem. Tillväxt är inte förenligt med en hållbar utveckling och ett företag som växer kan därmed inte vara hållbart. På det följer att det mest hållbara ett företag kan göra är att välja bort tillväxt helt och hållet.

Resonemanget håller för alla de som tror att en värld fri från kapitalism skulle kunna föda alla munnar och skapa en rättvis fördelning av resurserna. Och om det fanns en reell möjlighet att stoppa ekonomin. Men det är varken möjligt eller önskvärt. Världens befolkning växer. Folk måste äta, bo, åka, få behandling när de är sjuka och ha kläder på kroppen. Folk vill ha det härligt, äta gott, klä sig vackert och unna sig. Inget av detta är något vi kan stoppa. Allt detta detta kräver någon form av tillväxt. Frågan vi måste ställa oss är: vilken tillväxt?

”Frågan vi måste ställa oss är: vilken tillväxt?”

För även om vi utan större utsvävningar konstaterar att stora delar av dagens världsekonomi måste dö och försvinna, så räcker det inte med att stoppa saker. Vi måste ha kraftfulla alternativ. 1,5 gradersmålet kommer att kräva enorm tillväxt. Transformationen till ett förnybart energisystem ställer krav på en, i det närmaste, explosionsartad tillväxt inom en rad branscher. Transformationen till växtbaserat protein likaså. Liksom övergången till regenerativt jordbruk. Liksom skapandet av cirkulära system inom textilindustrin. Med detta som bakgrund är varken att vara för, eller att vara emot tillväxt, rimliga positioner. Vi behöver skilja på bra och dålig tillväxt. På långsiktig och kortsiktig tillväxt. Eller kanske tillväxt av hög respektive låg kvalitet. Den ena typen av tillväxt kommer putta oss ned i avgrunden med raketfart. Den andra har potential kan slunga oss in i en helt ny värdeskapande kapitalism. Att bara bromsa är det alldeles för sent för. 

Men hur skiljer vi då agnarna från vetet? Vad ska växa och vad ska dö? Vilken tillväxt är värd att investera i egentligen? En första indelning är enkel. De affärer, företag och/eller delar av verksamheter som på något sätt bidrar till något av de nödvändiga skiftena behöver växa. Ibland är det solklart om företaget driver en prioriterad transformation – speciellt om man råkar syssla med eldriven mobilitet, växtbaserat protein eller återvunnet stål. För många andra företag och branscher blir det svårare. 

”Att göra en bedömning utifrån företagets målsättningar är lockande men knappast rimligt.”

Att göra en bedömning utifrån företagets målsättningar är lockande men knappast rimligt. Fler och fler företag har antagit mål som anger att de bestämt sig för att på allvar vara med och driva skiftet mot ett mindre klimatintensivt näringsliv. De lovar dyrt och heligt att de ska var i linje med Parisavtalets 1,5-gradersmål genom att halvera sina utsläpp till 2030. Även om målen är antagna i största välvilja, i ärlighet och uppriktighet, med syftet inställt på att målen ska fungera normerande och ange en ny, ”klimatnättare” riktning för verksamheten, så är det inte gott nog. 

En ambition och ett löfte står sig tunt om vi inte samtidigt synar samma bolags förmåga att driva affär. Förmågan att innovera. Förmågan att leverera på det man historiskt sagt att man ska göra. 

Låt oss ta H&M som exempel. Ett företag som av många hållbarhetsexperter anses leda utvecklingen i fast fashion-branschen. De har ett omfattande och mångårigt arbete inom området, och de jobbar hårt på att svara på omvärldens krav och förväntningar på dem. H&M har också ambitiösa klimatmål i sin hållbarhetsstrategi, som siktar mot att vara i linje med en temperaturökning om 1,3 grader. Men, när vi granskar den affärsmodell som ska ta dem till målet, så avslöjas ett enormt gap mellan vad de gör affärer på och deras klimatmålsuppfyllnad. H&M är duktiga på att konceptutveckla nya varumärken med smartare affärsmodeller, men deras inställning till ”business as usual” – som är deras allra största affär – ser just nu ut att ta oss mot avgrunden.

Om H&M ska lyckas hålla sina löften så måste de skapa en livbåt som kan sätta hela den egna verksamheten, och världen, på en annan bana. De behöver innovera helt nya värdeerbjudanden och intäktsströmmar som inte bara frikopplar sig från miljö- och klimatpåverkan, utan också skapar en långsiktig tillväxt. Tillväxt som håller världen inom 1,5-gradersmålet.

Givetvis har alla tillväxtkritiker till största del rätt. 85 procent av världens energi kommer fortfarande från fossila källor. Det finns fler verksamheter som måste strypas på sin tillväxt, än det är som måste gödas för att växa snabbare (det vill säga de resterande 15 procenten). Men låt oss komma ihåg att de där 15 procenten också ska fylla det tomrum som de 85 procenten skapar. Vi kommer ha samma efterfrågan och behov som tidigare. Världen fortsätter växa. Vi lever i ett system som åtrår tillväxt och premierar girighet; det är en pandemi som långsamt tar livet av oss.  

”Vi lever i ett system som åtrår tillväxt och premierar girighet; det är en pandemi som långsamt tar livet av oss.”

Man kan avsky girigheten helhjärtat, men sanningen är att vi inte har tid att frälsa världen från denna envisa åkomma just nu. Vår bästa chans är att få den att arbeta för oss. Det effektivaste sättet att motarbeta den livsfarliga och lågkvalitativa tillväxten är att satsa på den tillväxt mänskligheten behöver. Och ju mer attraktiv vi kan göra den – desto mer växtkraft får den.  

Anna Högberg
Managing Director, Mission anew

Joel Lindefors
Chief Innovation Officer, Mission anew

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev